Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 12
Назва: Записки Українського наукового товариства в Києві
Оригінальна назва: Записки Українського Наукового Товариства в Київі
Період видання: 1908-1918
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: З друкарні Першої Київської Друкарської Спілки
Анотація: У 1907 р. засновано Українське наукове товариство в Києві з ініціативи професора Михайла Грушевського за зразком Наукового Товариства імені Шевченка у Львові з метою організації наукової праці й її популяризації українською мовою. У Товаристві співпрацювали всі українські вчені з Наддніпрянщини і деякі з Галичини.
«Записки Українського Наукового Товариства» (1908-1918 рр.) виходили з українською мовою неперіодично (усього 18 книг), переважно за редакцією М. Грушевського. У книзі 1, 2 надруковано матеріали історичної, філологічної і природничої секцій Товариства.
Від 3-ї книги – орган історичної і філологічних секцій. Через цензурні утиски в 1915-1916 рр. виходили у Москві під зміненою назвою «Український науковий збірник» (кн. 16-17). Книга 14 випущена під назвою «Філологічний збірник пам'яті К. Михальчука»; книга 15 – «Збірник пам'яті Тараса Шевченка. 1814–1914», крім статей про Кобзаря, є «Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського братства. Признання кирило-мефодіївців» (М. Костомарова, О. Тулуба, І. Посяди, О. Марковича, М. Гулака, О. Навроцького, Г. Андрузького, Т. Шевченка, П. Куліша, В. Білозерського). Наклад останньої книги майже повністю знищено. Уміщували розвідки та матеріали з різних періодів історії України, історії суспільно-політичної думки, мистецтвознавства, лінгвістики, статистики, археології, літератури, фольклору та етнографії, витяги з протоколів засідань Товариства і його секцій, хроніку. Серед авторів – В. Антонович, М. Біляшівський, М. Василенко, М. Возняк, Б. Грінченко, І. Каманін, О. Левицький, В. Модзалевський, І. Огієнко, В. Перетц, І. Франко, В. Щербаківський.
Дата декларування: 30.11.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3046

Загальна кількість номерів/випусків: 12
1908 1909 1910 1911 1913 1914