Методичне забезпечення

Практика відбору документів групи Укр за Порядком відбору для включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання в частині книжкових пам’яток (ДРНКН)

  1. Для організації роботи з відбору книжкових пам’яток групи Укрдо ДРНКН в бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах, наукових установах, інших підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки (далі фондоутримувачі), створюються відповідні експертні групи (далі ЕГ) як консультативні дорадчі колегіальні органи.

Діяльність ЕГ координується керівництвом фондоутримувача.

  1. Фондоутримувачі з урахуванням пропозицій експертних груп подають до Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого в електронній формі засобами телекомунікації описи рідкісних і цінних видань групи Укр, які пропонуються для включення до ДРНКН за формою, наведеною в кінці цієї сторінки.
  2. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого здійснює зведення отриманих описів та передає їх на розгляд до Міністерства культури України.
  3. Рішення про включення книжкових пам’яток до Державного реєстру приймає Міністерство культури України.

Форма опису книжкових видань відповідно до Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання.
Одиничні книжкові пам’ятки, книжкові видання, код групи Укр

Фондоутримувач (назва установи, організації):

01: Група за «Порядком відбору» Укр
02: Тип книжкової пам’ятки Одинична
03: Вид видання Книга
04: Мова українська
05: Територія (Країна)
06: Бібліографічний запис (так, як в каталозі у фондоутримувача)
07: Основна назва (за сучасною орфографією)
08: Назва в оригінальному написанні (назва із додержанням орфографії та графіки оригіналу, як на титульному листі)
09: Причетні особи (автор, укладач, перекладач, інші)
10: Місце створення (де було видано, в якому місті, наприклад : Київ)
11: Дата створення
12: Друкарня, видавництво, типографія
13: Обсяг
14: Видання (відомості про перевидання)
15: Серія (наводиться як на титулі, без скорочень, можна за сучасною орфографією, якщо серій декілька – наводяться в рядок і розділяються знаком ; «крапка з комою» )
16: Примітки (стосуються видання в цілому: наприклад різні назви на видавничій обкладинці та титулі; відомості про помилки тощо)
17: Історико-книгознавчі особливості видання (тільки непересічні відомості про історію, значення виходу, значення автора, вагомість змісту, художнє оформлення, поліграфічне виконання, тираж, ціна, прижиттєве видання)
18: Посилання на електронну копію (якщо копія зроблена з примірника фондоутримувача цей рядок заповнювати обов’язково)
19: Кількість примірників
20: (резервне поле, не заповнювати)
21: Ідентифікаційні відомості про примірники
# Інвентарний номер Шифр зберігання Графічні файли Особливості примірника
1
2