Останні надходження

Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Баба Параска та баба Палажка
Оригінальна назва: Баба Параска та баба Палажка. Оповідання
Дата створення: 1917
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Видавництво Книгарні Є. Череповського
Відомості про видання: 7-ме вид.
Причетні особи: Нечуй-Левицький, Іван Семенович
Кількісні характеристики: 32 с.
Серія: Сільська бібліотека
Анотація: В 70-х роках ХІХ століття Нечуй-Левицький пише класичні твори з народного життя. До них належить оповідання "Баба Параска та баба Палажка", що складається з двох частин — "Не можна бабі Парасці вдержаться на селі" (1874) та "Благословіть бабі Палажці скоропостижно вмерти" (1875). Їх часто розглядають як цикл з двох окремих оповідань. Автор дає вичерпну характеристику настроїв та побут селян.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3306
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Бурлака
Оригінальна назва: Бурлака. Драма на 5 дій
Дата створення: 1922
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Вид-во «Слово»
Причетні особи: Тобілевич, Іван Карпович
Кількісні характеристики: 79 с.
Анотація: Перша драма Івана Карпенка-Карого “Бурлака” (первісна назва “Чабан”) написана в 1883 році. П'єса була заборонена до друку і постановки на сцені. Цензурний дозвіл отримала лише у 1896 році. Драматург, через протистояння між героями п'єси, викриває беззаконня і свавілля, які панували в українському селі в пореформений період, висвітлює безправ'я сільського люду та досліджує причини морального виродження і підлості людини під впливом спокуси, гордині та грошей
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3303
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Дяк
Оригінальна назва: Дяк. [Повість]
Дата створення: 1911
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Чернівці
Друкарня, видавництво, типографія: Видає Видавничий Відділ Союза руских хліборобських спілок на Буковині «Селянська Каса»
Причетні особи: Вовчок, Марко
Кількісні характеристики: 83 с.
Серія: Народна бібліотека
Анотація: Повість «Дяк» письменниці та перекладачки Марії Вілінської, яка писала під псевдонімом Марко Вовчок, була написана в 1860-ті роки. Незавершена версія твору була знайдена у рукописах письменниці посмертно й вперше надрукована у 1908 році у львівському часописі «Літературно-науковий вістник». Представлене видання повісті вийшло друком 1911 року в серії «Народна бібліотека».
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3308
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Етнографічний збірник. Т. 30. Етнографічні матеріали з Угорської Русі, т. 6: Байки, легенди, істор. перекази, новели, анекдоти – з Бачки
Оригінальна назва: Етноґрафічний збірник. Т. ХХХ. Етноґрафічні матеріяли з Угорської Руси, том VI: Байки, леґенди, історичні перекази, новелї, анекдоти – з Бачки
Дата створення: 1911
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка
Причетні особи: Гнатюк, Володимир Михайлович
Кількісні характеристики: III-ІV, 355 с.
Анотація: Етнографічний збірник – видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р. Від 1898 р. видавалося під егідою Етнографічної комісії НТШ. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць населення українців поза її межами. Але переважають публікації з західноукраїнських земель. У 1895-1914 рр. регулярно виходили один-два томи.
Дата декларування: 12.08.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3321
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Етнографічний збірник. Т. 31-32
Оригінальна назва: Етноґрафічний збірник. Т. ХХХІ-ХХХІІ.
Дата створення: 1912
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895-1929
Причетні особи: Свєнціцький, Іларіон Семенович
Гнатюк, Володимир Михайлович
Кількісні характеристики: [4], 426 с.
Анотація: Етнографічний збірник – видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р. Після заснування Етнографічної комісії НТШ у 1898 р. видавалося під її егідою. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць населення українців поза її межами. Але переважають публікації з західноукраїнських земель. У 1895-1914 рр. регулярно виходили один-два томи.
Дата декларування: 12.08.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3327
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Етнографічний збірник. Т. 34. Знадоби до української демонолоґії, т. 2, вип. 2
Оригінальна назва: Етноґрафічний збірник. Т. ХХXIV. Знадоби до української демонольоґії. Т. ІІ, випуск 2
Дата створення: 1912
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895-1929
Причетні особи: Гнатюк, Володимир Михайлович
Кількісні характеристики: ІІІ-ХХIV, 280 с.
Анотація: Етнографічний збірник – видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р. Після заснування Етнографічної комісії НТШ у 1898 р. видавалося під її егідою. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць населення українців поза її межами. Але переважають публікації з західноукраїнських земель. У 1895-1914 рр. регулярно виходили один-два томи.
Дата декларування: 12.08.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3325
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Етнографічний збірник. Т. 37-38 : Українські народні байки (звіринний епос), т. 1-2
Оригінальна назва: Етноґрафічний збірник. Т. ХXХVІІ-ХХХVІІІ. Українські народнї байки (звіринний епос). Т. І-ІІ
Дата створення: 1916
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895-1929
Причетні особи: Гнатюк, Володимир Михайлович
Кількісні характеристики: ІІІ-LVI, 559 с.
Анотація: Етнографічний збірник – видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р. Після заснування Етнографічної комісії НТШ у 1898 р. видавалося під її егідою. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць населення українців поза її межами, проте переважають публікації з західноукраїнських земель.
Дата декларування: 12.08.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3331
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Етнографічний збірник. Т. 39-40: Народні пісні з Галицької Лемківщини: тексти й мелодії
Оригінальна назва: Етноґрафічний збірник Т. ХXХІХ-ХL. Народні пісні з Галицької Лемківщини. Тексти й мелодії
Дата створення: 1912
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895-1929
Причетні особи: Колесса, Філарет Михайлович
Кількісні характеристики: ІІІ-ХХIV, 280 с.
Анотація: Етнографічний збірник – видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р. Після заснування Етнографічної комісії НТШ у 1898 р. видавалося під її егідою. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць населення українців поза її межами, але переважають публікації з західноукраїнських земель.
Дата декларування: 12.08.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3332
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Кайдашева сім’я
Оригінальна назва: Кайдашева сїмя. Повість
Дата створення: 1917
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Канада
Місце створення: Вінніпеґ
Друкарня, видавництво, типографія: Українська Видавнича Спілка
Причетні особи: Нечуй-Левицький, Іван Семенович
Кількісні характеристики: 212 с.
Анотація: “Кайдашева сім’я” – це соціально-побутова повість про повсякденне життя українських селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва, з усіма його складнощами й суперечностями на прикладі однієї родини. Повість була написана в 1878 році, вперше була надрукована в журналі «Правда» 1879 року
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3307
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Київські прохачі
Оригінальна назва: Кыивськи прохачи. Оповидання
Дата створення: 1906
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Изданіє Е. П. Череповського
Причетні особи: Нечуй-Левицький, Іван Семенович
Кількісні характеристики: 113 с., 1 арк. портр.
Анотація: Оповідання «Київські прохачі» було написано 1901 року і вперше надруковано окремою книгою 1905 року. Твір присвячено життю жебраків. Письменник розказує про практику жебрацтва в Києві, найбільше біля храмів Києво–Печерської лаври, висвітлює обставини, які спонукають людей до жебрацтва, розкриває почуття жебраків, особливо на початковому етапі. Опубліковано фотографію Івана Нечуя-Левицького.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3320
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Над Чорним морем
Оригінальна назва: Надъ Чорным моремъ. Повисть
Дата створення: 1905
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Изданіє Е. П. Череповського
Відомості про видання: 2-ге вид.
Причетні особи: Нечуй-Левицький, Іван Семенович
Кількісні характеристики: 257 с., [1] арк. портр.
Анотація: У повісті "Над Чорним морем" автор звертається до теми української інтелігенції, що своєю гуманною просвітницькою діяльністю відкривали народу перспективи нового, вільного і розумного буття. Перше видання було написане в Києві у 1888 році.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3317
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Не до пари; Панська воля; Максим Грімач; Отець Андрій; Два сини; Данило Гурч
Оригінальна назва: Не до пари. Панська воля. Максим Грімач. Отець Андрій. Два сини. Данило Гурч. Народні оповіданя
Дата створення: [1903-1914]
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна в Коломиї
Друкарня, видавництво, типографія: Ruthenian Book Store
Причетні особи: Вовчок, Марко
Кількісні характеристики: 62 с.
Серія: Загальна бібліотека
Анотація: Яків Оренштайн – один із найвідоміших книговидавців України (особливо Галичини), У 1902 р. він створив видавництво «Галицька Накладня Якова Оренштайна в Коломиї» (книги друкувались в друкарні А. В. Кисілевського і Ски в Коломиї), яке з 1903 р. почало активно друкувати книги.. Під час Першої світової війна російські війська (1914–1915 рр.) окупували Коломию і зруйнували друкарню Я. Оренштайна. До 1915 р. було видано понад 115 томів із серії «Загальна бібліотека», ошатних, невеликого формату, дешевих і доступних для простих людей, до якої увійшли твори класиків та сучасних авторів української літератури.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3316
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Оповідання Марка Вовчка
Оригінальна назва: Оповідання Марка Вовчка. Видані по смерти письменницї з варіантами її рукописей
Дата створення: 1913
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Коштом і заходом товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові
Причетні особи: Вовчок, Марко
Кількісні характеристики: II, 172 с.
Анотація: До видання ввійшли незакінчені та неопубліковані за життя письменниці оповідання та повісті, що стали відомі після її смерті: «Дяк», «Пройдисвіт», «Лист з Парижа», «Як Ханко солоду відрікся» та «Гайдамаки». У передмові висвітлено історію неопублікованої спадщини письменниці
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3319
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Опришок і інші оповідання Юрія Федьковича
Оригінальна назва: Опришок і инші оповіданя Юрія Федьковича
Дата створення: 1910
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Чернівці
Причетні особи: Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович
Кількісні характеристики: 33 с.
Серія: Народна бібліотека
Анотація: До видання ввійшли найкращі короткі оповідання письменника: «Опришок», Таліянка», «Сафат Зінич» та «Побратим». Вміщено біографічну довідку та портрет Юрія Федьковича
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3305
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Паливода XVIII століття
Оригінальна назва: Паливода XVIII століття. Жарт на 4 дії
Дата створення: 1910
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Видавництво «Вік»
Причетні особи: Тобілевич, Іван Карпович
Кількісні характеристики: 76 с.
Серія: Селянська бібліотека
Анотація: На початку видання вміщено звернення до читачів, де зазначено, що книжка видана «справжнім українським правописом», який із 1876 року був забороненим упродовж 30 років. Наведено роз’яснення, правила та приклади українського правопису. В книзі зазначено дату написання твору : 1893. Хутір Надеждівка
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3304
Кількість примірників: 2
Фондоутримувачів: 1
Назва: Твори Івана Нечуя-Левицького. Т. 1
Оригінальна назва: Твори Івана Нечуя-Левіцького. Том перший
Дата створення: 1920
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Коштом Товариства «Просвіта». Заходом Василя Лукича
Причетні особи: Нечуй-Левицький, Іван Семенович
Кількісні характеристики: VIII, 543, [1] с.
Серія: Українське письменство
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3300
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Твори Йосифа Юрія Федьковича. Т. 1
Оригінальна назва: Твори Йосифа Юрія Федьковича. Том перший
Дата створення: 1917
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом товариства ''Просвіта''
Причетні особи: Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович
Кількісні характеристики: 510, [2] с.
Серія: Руська письменність
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3299
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Твори Юрія Федьковича. Т. 1, вип. 1
Оригінальна назва: Твори Юрія Федьковича. Том перший. Випуск 1
Дата створення: 1896
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Чернівці
Друкарня, видавництво, типографія: Заходом редакції «Буковини»
Відомості про видання: 1-ше повне вид.
Причетні особи: Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович
Щурат, Василь Григорович
Кількісні характеристики: 128 с.
Анотація: До першого тому ввійшли поетичні твори Осипа Юрія Федьковича, написані у 1859–1862 роках, думи, балади, пісні та ін.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3301
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Три питання нашого правопису
Оригінальна назва: Три питання нашого правопису. З додатком професора А. Е. Кримського
Дата створення: 1908
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Причетні особи: Грінченко, Борис Дмитрович
Кількісні характеристики: 38, [2] с.
Анотація: У праці розглянуто вимоги, яким має відповідати гарний правопис і проаналізовано поточні спірні питання української літературної мови
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3318
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Ярошенко
Оригінальна назва: Ярошенко. Історична повість
Дата створення: 1919
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Видавниче товариство «Криниця»
Відомості про видання: 2-е вид
Причетні особи: Маковей, Осип Степанович
Кількісні характеристики: 284, IV с.
Анотація: Історичну повість «Ярошенко» було написано 1903 року на основі зібраних автором матеріалів. У повісті відтворено найяскравіші епізоди Хотинської війни 1620-1621 років. Серед її героїв є відомі історичні особи, але для письменника головними стали члени звичайної родини Ярошенків, які серед небезпек шукають спосіб зберегти свою гідність і любов до рідної землі.
Дата декларування: 03.10.2022
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/3302