Останні надходження

Кількість випусків: 22
Назва: Борба
Оригінальна назва: Борба
Період видання: 1908-1918
Вид видання: Газета
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Чернівці
Друкарня, видавництво, типографія: З друкарні тов. ”Руска Рада” в Чернівцях
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2594
Кількість примірників: 2
Фондоутримувачів: 1
Назва: Більшовизм і окупація України
Оригінальна назва: Большевизм і окупація України
Дата створення: 1922
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом М. Ганкевича
Причетні особи: Мазепа, Ісаак Прохорович
Кількісні характеристики: 155, [1] с.
Анотація: Представлено працю українського громадського й політичного діяча, активного учасника національно-визвольних змагань 1917–1921 років Ісаака Мазепи (1884–1952), що побачила світ у Львові 1922 року. Автор висвітлює соціально-економічні причини незрілості тогочасних українських суспільних сил, яка проявилася під час боротьби за державність, подає ґрунтовний аналіз діяльності політичних партій та окремих діячів, розглядає тогочасні політичні ідеології.
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2554
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Голос пробудженого Українця
Оригінальна назва: Голос пробудженого Українця
Дата створення: 1916
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Німеччина
Місце створення: Зальцведель
Причетні особи: Полонений,
Кількісні характеристики: 15 с.
Серія: Бібліотека полонених українців табору Зальцведель
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2556
Кількість випусків: 11
Назва: Дзвін
Оригінальна назва: Дзвін
Період видання: 1913-1914
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Друкарня 2-ї Артілі
Анотація: Журнал "Дзвін" – літературно-художній і суспільно-політичний щомісячний журнал соціал-демократичного напряму, що виходив у Києві (1913–1914 рр., всього вийшло 19 номерів) переважно на кошти українського політичного діяча і письменника Л. Юркевича. Редагували журнал І. Ващенко, Ф. Преподобний, С. Черкасенко, Л. Юркевич.
Серед співробітників часопису були В. Винниченко, Леся Українка, Д. Донцов, Х. Алчевська, М. Вороний, Дніпрова Чайка, Д. Антонович, Ю. Бачинський, А. Луначарський, Г. Чупринка та ін.
Публікувалися твори з красного письменства, наукові статті з історії, літературознавства, природничих наук, критичні, бібліографія, різнотематичні огляди.
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2569
Кількість випусків: 2
Назва: Житє і слово
Оригінальна назва: Житє і слово, вістник літератури, політики і науки
Період видання: 1894-1896
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: З друкарні інститута Ставропігійського
Анотація: «Житє і слово» – літературно-художній та громадсько-політичний журнал. Виходив у 1894–97 рр. у Львові: у 1894–96 рр. – раз на два місяці, від липня 1896 р. – щомісяця з під назвами «Вісник літератури, історії і фольклору» (1894–95 рр.), «Вісник літератури, політики і науки» (1896–97 рр.). За задумом, журнал мав стати трибуною для критики та дискусій.
Часопис друкував переклади творів К. Рилєєва, І. Тургенєва, Софокла, Фірдоусі, Сааді, В. Гюґо та ін. Особливе місце відводилося літературно-критичним студіям М. Шашкевича, І. Франка, О. Терлецького, епістолярній спадщині М. Драгоманова, С. Руданського, М. Шашкевича та ін. Публікував етнографічні статті та фольклорні матеріали І. Франка, Л. Василевського, В. Гнатюка, Лесі Українки, М. Павлика. Рубрики: «Белетристика», «Статті наукові та етнографічні», «Критика і бібліографія», «Хроніка», «Із уст народа», «Із переписки наших літературних і політичних діячів», «Наш альбом», «Із чужих квітників», «Нові книжки», «Літературна і наукова хроніка», «Вісти з Росії», «Український і галицький радикалізм».
Авторський колектив: І. Франко, Леся Українка, П. Грабовський, О. Маковей, М. Коцюбинський та ін. Видавець – Ольга Франко. Редактор – І. Франко.
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2581
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Завдання нової школи
Оригінальна назва: Завдання нової школи
Дата створення: 1919
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Нова-Ушиця
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Видавничого Відділу Подільської Губерніяльної Народної Управи
Причетні особи: Сірополко, Степан Онисимович
Кількісні характеристики: 20 с.
Дата декларування: 25.02.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2559
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Значення та роль старшини в армії
Оригінальна назва: Значення та роля старшини в арміі
Дата створення: 1921
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Польща
Місце створення: Каліш
Друкарня, видавництво, типографія: Вид. Культ.-Осв. від. 3-ої Зал. стр. див.
Причетні особи: Сігарів, Василь Опанасович
Кількісні характеристики: 47, [1] с.
Дата декларування: 25.02.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2558
Кількість випусків: 1
Назва: Зоологічний журнал України
Оригінальна назва: Зоольогичний журнал України
Період видання: 1921-1923
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Державне видавництво
Анотація: Організатором видання та головним редактором першого в Україні зоологічного журналу був М. В. Шарлемань. До 1914 р. підписувався як: Едуард Шарлемань. Згодом, прийнявши православну віру, він почав носити друге ім'я — Микола. Шарлемань М. В. був одним із фундаторів Академії наук УРСР. Влітку 1921 р. секція видала перший номер журналу «Зоольогичний Журнал України», у 1923 р. вийшов другий номер з дещо зміненою назвою «Український Зоологічний Журнал. Бюлетень Зоологічної секції» видано накладом ВУАН. Журнал видавався в період гноблення Українського наукового товариства (УНТ), тому вийшло тільки два номери.
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2588
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Найголовніші правила українського правопису
Оригінальна назва: Найголовніші правила українського правопису
Дата створення: 1921
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Рівне
Друкарня, видавництво, типографія: Видання Волинського Кооперативного Видавництва
Відомості про видання: Передрук з Київського видання 1921 року
Кількісні характеристики: 19 с.
Анотація: Представлене видання, офіційно ухвалене Українською академією наук, є доповненим варіантом «Головніших правил українського правопису», упорядкованих 1918 року Правописною комісією на чолі з українським мовознавцем, громадським і церковним діячем Іваном Огієнком (1882–1972). Саме цей український правопис 1921 року отримав статус першого академічного і став основою для складання всіх наступних. У виданні окремо подано правила написання українських слів та слів іншомовного походження.
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2555
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Постанови 3-ї сесії, яка відбулася у місті Владивостоку з 14-го до 21-го листопада 1920-го року
Оригінальна назва: Постанови III ої сесії одбувшоіся у місті Владивостоці з 14 го до 21 го Листопаду 1920 го року
Дата створення: 1920
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Росія
Місце створення: Владивосток
Друкарня, видавництво, типографія: Видання Секретаріату Далекосхідноі Крайової Ради
Кількісні характеристики: IV, 31, [1] с.
Дата декларування: 25.02.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2561
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Правописні правила, приняті Науковим товариством імені Шевченка у Львові
Оригінальна назва: Правописні правила приняті Науковим товариством імені Шевченка у Львові
Дата створення: 1922
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка
Кількісні характеристики: 29 с.
Анотація: Представлено текст правописних правил української мови, прийнятих Науковим товариством імені Тараса Шевченка у Львові. Цей правопис побачив світ 1922 року та був наближений до «Найголовніших правил українського правопису», упорядкованих 1918 року Правописною комісією при Міністерстві народної освіти на чолі з Іваном Огієнком та офіційно ухвалених спільним зібранням Української академії наук як академічне видання.
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2557
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Про державний лад
Оригінальна назва: Про державний лад
Дата створення: 1917
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Петроград
Друкарня, видавництво, типографія: Видавниче Т-во ″ДРУКАРЬ″
Причетні особи: Слюсаренко, Федір Павлович
Кількісні характеристики: 70, [1] с., включ. обкл.
Дата декларування: 25.02.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2560
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Про основування і ведення прилюдних бібліотек кружків У. П. Т.
Оригінальна назва: Про основуванє і веденє прилюдних біблїотек кружків У. П. Т.
Дата створення: 1913
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Українського Педаґоґічного Товариства
Причетні особи: Коць, Михайло
Кількісні характеристики: 16 с.
Анотація: Представлене видання, що вийшло друком 1913 року у Львові, було підготоване професором Михайлом Коцем. Роботу присвячено питанням організації роботи бібліотек, створених при кружках Українського педагогічного товариства. Опубліковано основні правила роботи таких бібліотек, обов’язки читачів і бібліотекаря, поради щодо упорядкування та поповнення книжкового фонду, зразки облікових документів, заяв, звітів тощо.
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2552
Кількість випусків: 1
Назва: Просвіта
Оригінальна назва: Просьвіта
Період видання: 1914
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Сполучені Штати Америки
Місце створення: Jersey City
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом Тов. «Просьвіта» в Америці
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2590
Кількість випусків: 1
Назва: Ранок
Оригінальна назва: Ранок
Період видання: 1920
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Кам'янець-Подільський
Друкарня, видавництво, типографія: Видавниче Т-во ”Зірка”
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2584
Кількість випусків: 1
Назва: Розвага
Оригінальна назва: Розвага
Період видання: 1916-1917
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Німеччина
Місце створення: Фрайштадт
Друкарня, видавництво, типографія: видання Української таборової організації в Фрайштадті
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2592
Кількість випусків: 1
Назва: Село
Оригінальна назва: Село
Період видання: 1919
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Кам'янець-Подільський
Друкарня, видавництво, типографія: Друкарня Подільської Губерніяльної Народньої Управи
Дата декларування: 25.03.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2586
Кількість випусків: 6
Назва: Украинский вестник
Оригінальна назва: Украинскій вѣстник
Період видання: 1816-1819
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Харків
Друкарня, видавництво, типографія: В Унивеситетской типографии
Анотація: Украинский вестник» – літературно-художній, науковий і громадсько-політичний журнал. Виходив 1816–1819 рр. Заснований І. Срезневським при Харківському університеті. Редактори: Є. Філомафітський, Р. Гонорський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, О. Склабовський. Наклад 350-500 прим. Мова публікацій здебільшого російська, але іноді були й українські тексти.
Дата декларування: 20.11.2020
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2562
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Фінляндія та фінляндське питання
Оригінальна назва: Фінляндія та фінляндське питаннє
Дата створення: 1916
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Австрія
Місце створення: Відень
Друкарня, видавництво, типографія: Накладом "Союза визволення України"
Причетні особи: Бочковський, Ольгерд-Іпполіт
Кількісні характеристики: 104 с.
Дата декларування: 25.02.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2551
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Хата стрільця
Оригінальна назва: ″Хата стрільця″
Дата створення: 1922
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Польща
Місце створення: Щипйорно
Друкарня, видавництво, типографія: Видання Культурно-Освітнього відділу
Причетні особи: Липовецький, Іван Прохорович
Кількісні характеристики: 25 с., включ. обкл.
Дата декларування: 25.02.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2553