Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 4
Назва: Земский Сборник Черниговской губернии
Оригінальна назва: Земскій Сборникъ Черниговской губерніи
Період видання: 1869-1915
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Чернигов
Друкарня, видавництво, типографія: Типография Губернскаго Земства
Анотація: «Земскій сборникъ Черниговской губерніи» – друкований орган Чернігівського губернського земства. Виходив у 1869–1915рр.: 1870–1912 як щомісячник, та окремими випусками 1913–1915 р. Досить часто кілька номерів об’єднувалися в один том. У збірнику чільне місце посіли офіційні документи: узаконення, розпорядження стосовно земств, постанови Чернігівського губернського правління, земська хроніка. В 2-й пол. 1870-х рр. у збірнику стали друкувати статистичні матеріали та деякі краєзнавчі розвідки, а з середини 1890-х рр. – «монографії і відомості з археології, історії, етнографії». На сторінках збірника оприлюднено чимало праць з різних галузей знань. Крім вищеназваних – дослідження з ґрунтознавства, сільського господарства, кооперації, торгівлі, медицини, ветеринарії, ентомології, тощо. Авторами щомісячника були: М. Василенко, А. Верзилов, Б. Грінченко та М.М. Грінченко, П. Добровольський, П.Я. Дорошенко, А. Дядиченко, Г. Коваленко, І. Коновал, О. Русов та С. Русова, В. Хижняк, О. Шликевич. Секретарями редакції збірника в різний час працювали М. Вербицький, І .Шраг, П.С. Єфименко, В. Самійленко, М. Коцюбинський, І. Коновал (Вороньківський).
«Земскій сборник Черніговской губерніи» є одним з найважливіших комплексних джерел до вивчення історії, культури, економіки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, громадського життя Чернігово-Сіверщини. Значна кількість матеріалів має загальноукраїнське значення.
Дата декларування: 19.10.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2986

Загальна кількість номерів/випусків: 4
1909