Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 21
Назва: Записки Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России
Оригінальна назва: Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Южной Россіи
Період видання: 1832-1917
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Одеса
Друкарня, видавництво, типографія: «Славянская» тип. Н. Хрисогелос
Анотація: «Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России» – це друкований орган одного із найстаріших товариств в царській Росії з центром в Одесі, створеного 20 грудня 1828 року. Його заснували за ініціативою генерал-губернатора князя М. С. Воронцова та 12 осіб, які займали в Новоросійському краї високі посади і володіли обширними землями на півдні України. Товариство об’єднувало найкращі наукові сили півдня України (А. А. Бичихін, А. І. Гросул-Толстий, А. І. Набоких, М. В. Неручев, І. І. Палімпсестов, А. І. Погибко, Є. Л. Рекало, В. Г. Ротмістров, В. П. Скаржинський, К. І. Тардан, І. А. Черкес, С. В. Щусьєв).
Почесними членами його були швейцарський ботанік А. Декандоль (1836), німецький хімік Ю. Лібіх, вітчизняні вчені А. М. Бутлеров, А. І. Гросул-Толстой (1854), А. В. Клоссовський, А. О. Ковалевський, І. І. Мечников, І. І. Палімпсестов, Н. І. Пирогов (1856), І. А. Стебут, К. І. Тардан (1848).
На другому році своєї діяльності товариство починає випускати періодичне агрономічне видання, а з 1 липня 1830 року щомісячно видається додаток агрономічного змісту «Листки» до місцевих газет «Одесский вестник» і «Journal d’Odessa».
З 1832 по 1840 роки одночасно виходили два видання : «Записки общества сельского хозяйства южной России», на російській мові і паралельно на французькій «Memoires de la Societe d’economie rurale de la Russia Meridionale».
З 1841 року «Листки» и «Bulletins» скасовуються і створюється одне видання під назвою «Записки Императорского общества сельского хозяйства южной России». Без перерви вісімдесят сім років товариство видавало «Записки». У них розміщувалися законоположення і урядові розпорядження по сільському господарству, журнали засідань і звіти товариства, доповіді комісій, надавались короткі відомості про діяльність вітчизняних та іноземних сільськогосподарських товариств, дослідних станцій, з’їздів сільських господарів, земств, бібліографічні замітки про нові видання, що свідчить про високий рівень цього журналу.
Великого авторитету журналові надавали публікації статей відомих діячів-аграрників: А. Саломона, Срединського, В. П. Скаржинського, І. Демоля, І. Палімпсестова, А. Бичихіна та інших.
Дата декларування: 03.08.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2891