Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 162
Назва: Университетские известия
Оригінальна назва: Университетскія извѣстія
Період видання: 1861-1919
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Анотація: «Университетские известия» – один з найкращих універсальних науково-освітніх журналів Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виходив щомісяця з вересня 1861 до 1919 рр. в друкарні Університету святого Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Періодичність випуску журналу становила 12 чисел на рік, а його наклад і обсяг сторінок щорічно збільшувалися. У перші роки виходили накладом у 300 примірників, далі — 500-600 примірників. Головними редакторами були професори В. Незабитовський (1863), С. Ходецький (1863-1873), В. Іконников (1873-1919). Діяла редакційна колегія із представників усіх факультетів.
Часопис складався із 3-х відділів. В офіційному друкувалися університетські правила, протоколи засідань ради університету, звіти, постанови, розпорядження. В основному, неофіційному, публікувалися наукові дослідження, лекції викладачів, магістерські дисертації, а також студентські роботи. Зокрема, з історії України опубліковані праці М. Довнар-Запольського, М. Дашкевича, В. Антоновича, І. Лучицького, І. Каманіна, В. Іконникова, студентські роботи О. Левицького, Н. Молчановського, Д. Багалія, М. Грушевського та ін. Публікувалися рецензії, бібліографічні огляди, каталоги книг, наукова хроніка, де друкувалися протоколи засідань учених товариств, що діяли при університеті, звіти про наукові відрядження, експедиції та ін. У третьому відділі — «додатки»: вміщувалися оголошення, метеорологічні спостереження, інколи курси лекцій.
Часопис користувався великим авторитетом серед науковців, студентів, пересічних читачів та розповсюджувався практично в усіх навчальних і наукових закладах Європи.
Дата декларування: 27.05.2021
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2637

Загальна кількість номерів/випусків: 162
1876 1885 1886 1887 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1897 1898 1899 1902 1904 1905 1906 1910 1912 1913 1914 1915 1916