Книжкова пам'ятка

Файл 20210128_131742.jpg в каталозі не знайдений!
Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Географический лексикон Российскаго государства, или Словарь, описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости, знатные монастыри, остроги, ясашныя зимовия, рудные заводы, и прочия достопамятныя места обширной Российской империи
Оригінальна назва: Географическій лексиконъ Россійскаго государства, или Словарь, описующій по азбучному порядку рѣки, óзера, моря, гóры, городá, крѣпости, знатные монастыри, острóги, ясашныя зимовія, рудные заводы, и прочія достопамятныя мѣста обширной Россійской имперіи
Дата створення: 1773
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Гр
Мова: російська
Територія (Країна): Росія
Місце створення: Москва
Друкарня, видавництво, типографія: При Императорском Московском университете, на иждивении Христиана Лудвига Вевера
Причетні особи: Полунин, Федор Афанасьевич
Миллер, Герард Фридерик
Кількісні характеристики: [16], 479 с.
Дата декларування: 26.01.2021
Посилання на електронну копію: Перейти
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2499