Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Речь об историческом развитии воспитания у примечательнейших народов древнего мира, читанная Ординарным Профессором Педагогии Сильвестром Гогоцким, в торжественном собрании Императорского Университета Св. Владимира 9-го июня, 1853 года
Оригінальна назва: Рѣчь объ историческомъ развитіи воспитанія у примѣчательнѣйшихъ народовъ древняго міра, читанная Ординарнымъ Профессоромъ Педагогіи Сильвестромъ Гогоцкимъ, въ торжественномъ собраніи Императорскаго Университета Св. Владиміра 9-го Іюня, 1853 года
Дата створення: 1853
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: В Университетской Типографии
Причетні особи: Гогоцкий, Сильвестр Сильвестрович
Кількісні характеристики: [4], 147, [1], VIII с.
Дата декларування: 04.07.2018
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/205