Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Ручная книга Лейб-Медика Прусскаго Тедена. Ч. 1
Оригінальна назва: Ручная книга Лейбъ-Медика Прусскаго Тедена, въ пользу легкаго и вѣрнаго врачеванія самыхъ опасныхъ наружныхъ болѣзней, съ присовокупленіемъ нужныхъ чертежей и новоизобрѣтенныхъ къ тому способовъ чрезъ опыты и наблюденія самоточнейшія. Переведена съ Нѣмецкаго Иваномъ Вороновымъ. Часть первая.
Дата створення: 1794
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Гр
Мова: російська
Територія (Країна): Росія
Місце створення: Москва
Друкарня, видавництво, типографія: В Сенатской Типографии у В. Окорокова
Причетні особи: Теден, Иоган Христиан Антон
Воронов, Иван Васильевич
Полежаев, Тимофей Анисимович
Окороков, Василий Иванович
Кількісні характеристики: [2], IV, [4], 284 с.
Дата декларування: 15.07.2020
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/2045