Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 1
Назва: Учительське слово
Оригінальна назва: Учительське слово
Період видання: 1912-1939
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Львів
Друкарня, видавництво, типографія: З друкарні «Діла»
Причетні особи: Ліщинський, Іван
Анотація: З 15 вересня 1912 року Українське педагогічне товариство (УПТ) та товариство «Взаїмна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок» (ВПГБУУ) (пізніше – «Взаїмна поміч українського вчительства Галичини» - ВПУВ) розпочали видання журналу українського народного вчительства «Учительське слово», що виходив з перервами до 1939 р. У зв’язку з початком Першої Світової війни видання часопису, як і діяльність ВПУВ, були призупинені.
У 1916 р. ВПУВ ненадовго відновили видання свого друкованого органу «Учительське слово» (вийшло чотири номери). Наступні номери часопису вийшли друком восени 1918 р. і в лютому 1920 р., за редакцією Г. Коваля.
Провідними темами часопису були освітні та шкільні проблеми, боротьба за автономію та національні права української народної школи, участь учителів у громадсько-політичному житті краю. Значна увага приділялася висвітленню діяльності головного й окремих відділень товариства ВПУВ, друкувалися матеріали щодо з’їздів Товариства, учительських віч тощо. Варто зазначити, що до 1922 р. редакція «Учительського слова» використовувала для друку правопис укладений комісією НТШ («Наукове товариство імені Шевченка») у 1907-1908 рр., відповідно до якого буква «ї» використовувалася на позначення «і», частку «ся» писали окремо від дієслів і т. ін. У другий період функціонування (1920-1939рр.) редакція «Учительського слова» продовжувала привертати увагу вчителів до різних проблем національної освіти й виховання.
Дата декларування: 20.12.2019
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/1882

Загальна кількість номерів/випусків: 1
1922