Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 3
Назва: Україна
Оригінальна назва: Україна
Період видання: 1914-1930
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Друкарня Другої Спілки Друкарів
Анотація: «Україна» – науковий журнал українознавства, виходив у Києві в 1914–1930 роках (із перервами) за редакцією Михайла Грушевського. З 1925 р.: Україна: науковий двомісячник українознавства. З 1929 р.: Україна: науковий журнал українознавства. Публікувались дослідження з історії, археології, економіки, фольклору, етнографії, мови, літератури, мистецтва, краєзнавства України, а також критика та бібліографія, наукова хроніка, некрологи. Деякі випуски були присвячені окремим визначним культурним діячам або важливим історичним подіям. Журнал відобразив особливості поступу вітчизняної науки кількох історичних епох і нерідко був єдиною фаховою трибуною для істориків України.
Дата декларування: 18.11.2019
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/1772

Загальна кількість номерів/випусків: 3
1914