Книжкова пам'ятка

Кількість випусків: 2
Назва: Книжний вістник
Оригінальна назва: Книжковий вістник
Період видання: 1919
Вид видання: Журнал
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: Укр
Мова: українська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: видання Всенародної (Національної) бібліотеки в м. Києві
Анотація: Виходив у січні–червні 1919 у Києві (усього 2 числа). Заснований як квартальник Всенародною бібліотекою України при УАН. Друкував офіційні матеріали щодо організації українського радянського книговидання й бібліотечної справи; вміщував бібліографічний опис періодики, що виходила в Україні у 1-й половині 1919; опублікував «Закон про друковані видання» від 26 січня 1919 (мав підзаголовок «Про обов’язкову надсилку друкарнями, літографіями, металографіями та іншими подібними закладами до повітових комісарів усіх видань»), завдяки якому Книжкова палата України поповнювала свої фонди; у 2-му числі вмістив додаток «Справоздання Головної Книжкової палати в м. Києві»; інформував про нові бібліотечні надходження, видатні пам’ятки книжкового мистецтва (напр., «Граматика» М. Смотрицького); вміщував відомості про діяльність УАН; опублікував низку наукових статей Д. Багалія, Г. Житецького, В. Науменка та ін., а також цикл матеріалів про найбільші бібліотеки світу.
Дата декларування: 18.11.2019
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/1766

Загальна кількість номерів/випусків: 2
1919