Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 1
Назва: Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. Ч. 1, т. 8, вып. 1. Памятники литературной полемики православных южно-руссов с протестантами и литино-униатами в Юго-западной Руси за XVI и XVII стол.
Оригінальна назва: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Часть первая, Томъ VІІІ, вып. І-й. Памятники литературной полемики православныхъ южно-руссовъ съ протестантами и литино-уніатами въ Юго-западной Руси за XVI и XVII стол.
Дата створення: 1914
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Лито-типогр. Акц. Об. Н. Т. Корчак-Новицкого, Меринг. ул., № 6
Кількісні характеристики: II, 12, 798, [2] с.
Дата декларування: 17.05.2018
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/115