Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 1
Назва: Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. Ч. 1, т. 7
Оригінальна назва: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Ч. 1, Т. VІІ
Дата створення: 1887
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, Михайлов. ул., собст. д.
Кількісні характеристики: [4], XVI, 800, II с.
Дата декларування: 17.05.2018
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/113