Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 2
Назва: Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском Военном, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. Ч. 1, т. 2
Оригінальна назва: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Часть первая. Томъ ІІ
Дата створення: 1864
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: В типографии Федорова
Кількісні характеристики: CCXIII, 683, [9] с.
Дата декларування: 17.05.2018
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/110