Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 1
Фондоутримувачів: 1
Назва: Объяснение от председателя Киевской Комиссии для разбора древних актов и содержание постановлений дворянских провинциальных сеймов в югозападной России. 1569-1654
Оригінальна назва: Объясненіе отъ предсѣдателя Кіевской Коммиссіи для разбора древнихъ актовъ, и содержаніе постановленій дворянскихъ провинціальныхъ сеймовъ въ югозападной Россіи. 1569-1654. Извлечено изъ I-го тома II-й части Архива югозападной Россіи, издаваемаго Кіевскою Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ.
Дата створення: 1861
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: В университетской типографии
Кількісні характеристики: LXIV с.
Дата декларування: 20.02.2019
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/1098