Книжкова пам'ятка

Кількість примірників: 4
Назва: Архив Юго-Западной России, издаваемый Временной комиссией для разбора древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе. Ч. 3. Акты о гайдамаках (1700–1768), т. 3
Оригінальна назва: Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый Временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ. Часть третья. Акты о гайдамакахъ (1700–1768). Томъ ІІІ
Дата створення: 1876
Вид видання: Книга
Тип книжкової пам'ятки: Одинична
Група за порядком відбору: УВ
Мова: російська
Територія (Країна): Україна
Місце створення: Київ
Друкарня, видавництво, типографія: В университетской типографии (И. Завадского)
Кількісні характеристики: 128, 897, [2] с.
Дата декларування: 17.05.2018
URL: https://kp.nlu.org.ua/item/107